חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד ינהג אדם שלא אכל אולם נמצא המקום בו אנשים אחרים מזמנים?

תשובה:

אדם שלא אכל ונמצא במקום שאחרים מזַמנים - כשעונים "ברוך שאכלנו...", יענה עמהם: "ברוך ומבורך שמו תמיד לעולם ועד", ואינו צריך לענות "יהי שם ה' מבורך מעתה ועד עולם". ואם מזַמנים בַּשֵּׁם, יאמר: "ברוך אלקינו ומבורך שמו...". ולאחר שסיימו העונים לענות "ברוך שאכלנו", וכן כשהמזַמן חוזר ואומר "ברוך שאכלנו" - יענה 'אמן'. ואם אכל או שתה מעט, ואפילו מים, בין במקום זה ובין במקום אחר - רשאי לענות "ברוך שאכלנו", אך כשמזמנים בַּשֵּׁם יענה "ברוך אלקינו ומבורך שמו...".

 

ספר: שולחן ערוך

מקור: שו"ע קצח, א, ומשנ"ב א, ב, ד ו־ז; הובא באתר שובו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: זימון

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה