חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שקידש ולא אכל, האם יצא ידי חובת קידוש?

תשובה:

המקדש בשבת אבל לא אכל לאחר מכן, לא יצא ידי חובת קידוש, ולכן יצטרך לקדש שנית.
להלכה צריך לאכול מיד לאחר הקידוש, אם תיכנן לאכול אלא נשתהה לזמן מה, יצא ידי חובת קידוש. אם ההפסק היה קשור בגלל צורכי הסעודה אין זה נחשב הפסק.
אם לא היה בכוונתו לאכול מיד, אלא לעסוק בדברים אחרים לא יצא גם אם זה היה מחמת אונס.

ספר: שולחן ערוך

מקור: סימן רעג סעיף ג. רמ"א ומ"ב ס"ק יג-יד. וראה עוד שם

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה