חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

אדם שלא בא לקחת את הכלי שמסר לתיקון ובינתיים החפץ נגנב או אבד- מי חייב לשלם?

תשובה:

אומן שהודיע לאדם שיבוא לקחת את הכלי, חפץ שתיקן עבורו, והוא לא בא לקחתו והחפץ אבד או נגנב, הרי אם אמר לו בפירוש שהוא מקצה לו מספר ימים למטרה זו, או שיש מודעה בולטת בחנות על נוהל זה) ובעל החפץ לא הגיע בזמן שנקבע, אין האומן חייב בתשלום מאחר ופקע ממנו חיוב שמירה.

פוסק: הרב נחום צבי מאיר ראזענפעלד

ספר: ממונם של ישראל חלק ב

מקור: שער ו סימן ח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: גניבה וגזילה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה