חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שסיים מסכת גמרא אבל לא הבין היטב את מה שלמד האם נחשב לסיום?

תשובה:

מי שלמד מסכת גמרא ולא הבין היטב את מה שלמד, נחשב לו שסיים מסכת.

פוסק: הרב יחזקאל הלוי מאשקאוויטש

ספר: יומא טבא

מקור: שער ראשון עמוד כג וראה שו"ת בצל הכמה ח"ד סימן צט וכן שו"ת אפרקסתא דעניא סימן קנד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: לימוד תורה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה