חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש לשלם לשדכן אשר לא הצליח להביא את השידוך לידי גמר?

תשובה:

מבחינה הלכתית אין חובה לשלם כסף לשדכן כאשר השידוך לא בא לידי גמר. אף על פי כן מומלץ לשלם לו הוצאות כספיות שהיו לו.

פוסק: הרב העניך יצחק רוזנבלט

ספר: הלכות השבת אבידה

מקור: פרק כב ענינים שונים סעיף מ וראה הנשואין כהלכתם, חלק א פרק ד, לז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נישואין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה