חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מי שלא נשאר לו כזית חמץ לשריפת חמץ, האם צריך לקנות כזית על מנת לקיים מצוות שריפת חמץ?

תשובה:

מי שלא נשאר לו כזית חמץ לשריפת חמץ, אינו  צריך לקנות כזית על מנת לקיים מצוות שריפת חמץ.

פוסק: פסקי הרב שמואל קמינצקי - בעריכת הרב דניאל אשר קליינמאן

ספר: קובץ הלכות - פסח

מקור: פרק ט סעיף א וראה מש"ב סימן תמה סק"י

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פסח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה