חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה דין השומע מגילה ולא שמע מילה אחת?

תשובה:

ראוי שיהיה לפניו מגילה כשרה כך שאם לא ישמע מילה מהקורא יוכל לקרוא ממנה לעצמו בלחש ולהשמיע לאוזנו, ולאחר מכן יזדרז וידביק את שליח הציבור בקריאתו וימשיך לשמוע ממנו. 
אם אין לו מגילה כשרה אלא מגילה מודפסת, יקרא מתוכה את מה שלא שמע כנ"ל ויצא ידי חובה בדיעבד.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: פרק ז (ט)

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה