חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הדין כאשר מתפלל במניין ולא שמע מספר מילים בקריאת התורה?

תשובה:

כיוון שחובת הקריאה מוטלת על הציבור, לכן, אם אדם פספס מספר מילים מקריאת התורה, אין עליו חובה לחזור ולקוראן, מכיוון שהעיקר שהציבור יקרא. דין זה הינו בניגוד לקריאת המגילה, ששם פסק השולחן ערוך שאסור לפספס אפילו מילה אחת, מכיוון שהחובה לקרוא מגילה מוטלת על כל אדם ואדם באופן פרטי.

פוסק: הרב אליעזר יהודה וולדינברג

ספר: שו"ת ציץ אליעזר

מקור: חלק יח סעיף ה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: קריאת התורה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה