חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

אלו בגדים יש ללבוש ביום טוב?

תשובה:

יש פוסקים שסבורים שביום טוב צריך ללבוש בגדים טובים יותר מבגדי שבת.

פוסק: הרב יקותיאל פרקש

ספר: חול המועד כהלכתו

מקור: פרק א סעיף א וסעיף כ, וראהמג"א סימן תקל ובשער ציון ס"ק ד. שו"ע תתכט סעיף א (ובמגן אברהם תרסד סק"ג)

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום טוב

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה