חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם בן שמטפל בהוריו בעת זקנותם, רשאי לבקש כסף מאחיו עבור השעות שהוא נמצא עם אביו?

תשובה:

אם האחים שלו משתמטים מלבוא ולעזור לאביו או אמו, רשאי הוא לבקש מהם תשלום על השעות שהוא נמצא במקומם שהרי מצוות כיבוד הורים חלה על כל האחים. ובפרט אם הבן נאלץ שלא לעבוד בגין הטיפול בהוריו.
בן שטיפל בהוריו בשנות חליו, אם רוצה לבקש לאחר מותם, תשלום על פעולותיו, יוכל  לקבל שכר מהבנים אם הודיע על כך בזמן שההורים היו חיים, ולא רק כעת לאחר מותם.

פוסק: הרב ישראל דוד הארפענעס

ספר: ויברך דוד

מקור: סימנים ה-ו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה