חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם בן חייב למלא את בקשת אביו לדבר / לדרוש בשמחה משפחתית?

תשובה:

אומנם אין זה נחשב צרכי אביו שחייב, אולם אם אין לו פחד לדבר בציבור וכו' ישתדל למלא את בקשתו.

פוסק: הרב ישראל דוד הארפענעס

ספר: ויברך דוד

מקור: סימן רמב ומביא בשם הגר"ח קנייבסקי שאינו חייב לציית לאביו במקרה זה.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה