חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שהבדיל רשאי לחזור ולהבדיל כדי להוציא אחרים?

תשובה:

מי שכבר הבדיל יכול לחזור ולהבדיל כדי להוציא ידי חברו, אם אינו יודע להבדיל או שאינו יכול להבדיל מכל סיבה שהיא.
כמו כן יברך גם על בשמים ובלבד שיריח בהם מיד אחר ברכתו, למרות שכבר הבדיל קודם לכן.

לגבי ברכת "מאורי האש" 
טוב יותר שאחד השומעים יברך על הנר. אולם אם אינם יודעים לברך, או סיבה מונעת אחרת,  יברך המבדיל עצמו, ובלבד ששומעים יבנו מאור הנר. 
 

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה חלק ב תשמ"ט

מקור: פרק ס סעיף לא. פרק סא' סעיף ו וסעיף כב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: הבדלה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה