חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לבן להכות אביו שנשתטה על מנת להצילו?

תשובה:

אם אביו נשתטה ורוצה לחבול ולפגוע בעצמו ויש חשש לסכנה, מותר לבן להכותו ולהצילו אך יזהר שלא יכה יותר מהצורך ההכרחי, כל זאת אם אין אדם אחר שיעשה זאת.

פוסק: הרב לוי יצחק בניאל

ספר: רפואה כהלכה

מקור: פרק מז סעיף כד ובספר אבני זכרון עמוד שה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה