חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לישראל להנות בשבת ממלאכה שנכרי עשה עבור עצמו?

תשובה:

נכרי שהדליק בשבת אור לעצמו, או שהפעיל מזגן עבור עצמו, יהיה מותר לישראל להנות כיוון ש"נר לאחד נר למאה".

פוסק: הרב יצחק מרדכי רובין והרב שלום יוסף גלבר

ספר: ארחות שבת

מקור: חלק ב פרק כג סעיפים מא-מב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה