חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להסתפר בתענית אסתר?

תשובה:

מותר להסתפר בתענית אסתר, מה שאין כן בשאר התעניות.

פוסק: פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב זעליג קוסובסקי

ספר: יבקשו מפיהו, פורים חלק ב

מקור: שער ג סעיף ד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה