חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש להעיר את אביו כאשר הגיע לביתו מבקש צדקה?

תשובה:

אין להעיר את אביו משנתו, כאשר הגיע לביתם מבקש צדקה, אולם אם העני הוזמן מראש לבוא לביתו לקבל צדקה אזי יש להעיר את אביו. וכן הדין אם ידוע שאביו מעוניין שיעירו אותו בכל עת כשמבקשים צדקה.

פוסק: הרב ישראל דוד הארפענעס

ספר: ויברך דוד

מקור: סימן ריא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה