חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש חובה על הבן להעיר את אביו החולה לתפילה?

תשובה:

מותר להעיר את אביו לתפילה כאשר אביו חולה שאין בו סכנה. אולם אם אביו חלש והשינה מועילה לריפויו אזי לא יקיצנו.

פוסק: הרב לוי יצחק בניאל

ספר: רפואה כהלכה

מקור: סימן מז סעיף ז וראה אבני זכרון עמוד שמא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה