חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם בן רשאי להעיר לאביו על כך שמשוחח בחזרת הש"ץ או בקריאת התורה?

תשובה:

רצוי שהבן ישתדל מאוד למצוא אדם שלישי שיעיר לאביו. ואם זה לא אפשרי יעשה זאת בזהירות ובעדינות.

פוסק: הרב ישראל דוד הארפענעס

ספר: ויברך דוד

מקור: סימן קנג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה