חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להצטלם ליד נרות חנוכה?

תשובה:

מותר להצטלם ליד נרות חנוכה.

פוסק: הרב אליהו גולדברג

ספר: פסקי שמועות מגדולי הפוסקים

מקור: חנוכה סימן תרעג, עמוד קיב בשם הגר"ח קנייבסקי

תשובה נוספת:

אסור לכתחילה להצטלם ליד נרות חנוכה על מנת שלא ישתמש לאורה ומשום בזיון שיש בדבר.

פוסק: הרב אליהו גולדברג

ספר: פסקי שמועות מגדולי הפוסקים

מקור: חנוכה סימן תרע"ג עמוד קיג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חנוכה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה