חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לצלם נער המתקרב לגיל בר מצוה כאשר הוא מעוטר בתפילין - לצורך הדפסת הזמנה?

תשובה:

ביום - יהיה מותר לצלם, אם יכוון  גם אז לשם מצות תפילין, שהרי מצוותם כל היום, אבל בלילה אסור לצלם.

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: חלק ח סימן כה ועיין עוד בשו"ת תשובות-והנהגות (ד, יב).

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בר מצווה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה