חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להקל ולא לאכול סעודה שלישית?

תשובה:

יש להקפיד מאוד לאכול סעודה שלישית בשבת, ואם הוא שבע נכון להחמיר לאכל לפחות קצת יותר מביצה ולא להסתפק בכזית.
כמובן שאם אינו יכול לאכול בשום אופן אינו חייב לצער את עצמו.
מי שלא אכל בליל שבת צריך לאכול ביום שלוש סעודות. וביום טוב שתי סעודות.

ספר: שולחן ערוך

מקור: סעיף א ובמ"ב ס"ק ב, ג, ה וברמ"א סעיף א

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה