חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להריח מי בושם, אמוניאק וכדו' ביום כיפור?

תשובה:

מותר להריח ביום כיפור מי בושם, אמוניאק וכדו' על מנת להקל על הצום ביום כיפור, ואם מדובר בפריטים שחייבים בברכה הרי בודאי שזה מוסיף להשלים 100 ברכות שחייב בהם אדם בכל יום.

פוסק: הרב שמחה בן ציון א. רבינוביץ

ספר: פסקי תשובות

מקור: חלק שישי סימן תריג' סעיף ג עמוד רסח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום כיפור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה