חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר ביום כיפור להריח מיני בושם והם מותר להריח פירות ולברך "הנותן ריח טוב בפירות"?

תשובה:

מותר ביום כיפור להריח פירות ולברך "הנותן ריח טוב בפירות" ואין לחשוש שמא יאכל מהפרי.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק ב סימן תריב סעיף ד

תשובה נוספת:

מותר להריח ביום כיפור מי בושם, אמוניאק, טבק וכדו' על מנת להקל על הצום ביום כיפור, ואם מדובר בפריטים שחייבים בברכה הרי בודאי שזה מוסיף להשלים 100 ברכות שחייב בהם אדם בכל יום.

פוסק: הרב שמחה בן ציון א. רבינוביץ

ספר: פסקי תשובות

מקור: חלק שישי סימן תריג' סעיף ג עמוד רסח וראה גם קצוש"ע ילקוט יוסף חלק ב תריב, ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום כיפור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה