חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת להריח פירות הנמצאים על האילן?

תשובה:

 אסור להריח פירות כשהם מחוברים לאילן כיון שיש חשש שיתלוש כדי לאוכלם. 
מאידך, מותר להריח פרחים כשהם במחובר לקרקע ואם הגבעול אין דרכו להתקשות, מותר אף לנענעם. אולם יש להזהר שלא לתלוש דבר מן המחובר. 

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק כו סעיף כב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה