חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת להריח פרחים בגינה?

תשובה:

מותר בשבת להריח פרחים כשהם במחובר לקרקע,  אולם יש להזהר שלא לתלוש דבר מן המחובר.
מאידך,  אסור להריח פירות כשהם מחוברים לאילן כיון שיש חשש שיתלוש כדי לאוכלם. אגרטל אף שיש בו פרחים אינו מוקצה ומותר לטלטלו.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק כו סעיף כב- כה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה