חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם בעת תפילת העמידה (שמונה עשרה) צריך להשמיע לאוזנו או די בהרהור הלב?

תשובה:

אדם לא יתפלל רק בלבו, אלא יחתך את המילים בשפתיו וישמיע לאזניו בלחש, אבל לא ישמיע בקול לאחרים על מנת לא להטריד את המתפללים לידו. אם התפלל רק בהרהור הלב, צריך לחזור ולהתפלל, אם הרהר בלבו רק בברכה האחרונה יצא בדיעבד (וראה עוד במקור).

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק א סימן קא סעיפים א-ה

תשובה נוספת:

תפילת שמונה עשרה צריכה להאמר בלחש. לכתחילה ישמיע את המילים לאזניו, מכל מקום, בדיעבד יצא ידי חובה בחיתוך שפתיים בלבד. המתפלל ביחידות רשאי להגביה קולו במקצת אם קשה לו לכוון בלחש.
(לדעת המקובלים אין להשמיע קול כלל).

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: תפילה כהלכתה תשמ"ט

מקור: פרק יב סעיף עח - עט ובהערה, וראה משנה ברורה סימן קא, ה

תשובה נוספת:

בראש השנה ויום כיפור מותר להגביה את הקול.

ספר: שולחן ערוך

מקור: סימן קא סעיף ג בשם י"א וראה בט"ז ס"ק ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה