חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לאדם בשבת לשקול את עצמו או את האחרים?

תשובה:

אסור בשבת לשקול את עצמו או את האחרים ואף לא למדוד את גובהו. אולם מותר לשקול את התינוק כאשר יש צורך לדעת אם הוסיף במשקל אחר ארוחתו. כמו כן, אם יש צורך בכך, מותר (במשקל מכני בלבד), לשקול ולמדוד את כמות האוכל הדרושה לתינוק וטוב שלא לדייק בשקילה ובמדידה.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק לז סעיף ה וכן פרק יד' סעיף מב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה