חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לחמם ידיו וכו' ליד נרות חנוכה?

תשובה:

אסור להשתמש בנרות חנוכה לכל מטרה אחר, כולל כל סוגי ההנאות, לכן אין להתחמם מאור הנרות, גם לא לחמם דבר מאכל על ידי הנחת המאכל על גג בית החנוכיה.
ויש הסבורים שאין להצטלם ליד החנוכיה בגלל ביזיון מצווה (הגר"ח קנייבסקי מתיר להצטלם).

פוסק: הרב אליהו גולדברג

ספר: פסקי שמועות מגדולי הפוסקים

מקור: חנוכה סימן תרעג עמוד קיב - קיג בשם הגר"ש ואזנר והגר"נ קרליץ וראה הגר"ח קנייבסקי

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חנוכה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה