חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להתפלל עם תחפושת?

תשובה:

לא יתפלל כאשר הוא לבוש בתחפושת של פורים.

פוסק: פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב זעליג קוסובסקי

ספר: יבקשו מפיהו, פורים חלק ב

מקור: שער ח פרק א סעיף ט וראה רמב"ם תפילה, פרק ה הלכות א-ב ושו"ע או"ח סימן צח סעיף ד

תשובה נוספת:

נכון להוריד את התחפושת כאשר הוא מתפלל ובעיקר כאשר מדובר בתחפושת של בעלי חיים.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף

מקור: סימן צ

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה