חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד מקדשים בשבת על פת?

תשובה:

מי שאין לו יין ומקדש על הלחם, יניח ידיו על המפה והלחם משנה כאשר הוא מקדש, כאשר יגיע לברכת המוציא, יגלה את הלחם משנה, יניח ידיו עליהם ויברך המוציא, כשיגיע לשם, יגביה שניהם למעלה עד אחר השם ויניחם, ואחרי שיסיים המוציא יחזור ויכסה במפה ויניח ידו עליהם עד שיסיים את הקידוש.

פוסק: הרב ישראל מאיר הכהן מראדין

ספר: משנה ברורה

מקור: סימן רעא ס"ק נא

תשובה נוספת:

יש אומרים שאם החלה חביבה עליו יותר מיין, רשאי לקדש על פת למרות שיש לו יין.

פוסק: הרב ישראל מאיר הכהן מראדין

ספר: משנה ברורה

מקור: סימן ערב סעיף ט מ"ב לב, ראה בביאור הלכה ד"ה ואם יין בעיר

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה