חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הדין אם אין לו שתי חלות ללחם משנה לסעודה שלישית?

תשובה:

רצוי שיהיה לו בסעודה שלישית לפחות חלה אחת שלמה, אם אין לו אזי די בפרוסה שהיא כביצה.

פוסק: הרב ישראל מאיר הכהן מראדין

ספר: משנה ברורה

מקור: סימן רצא ס"ק יט-כא וראה ברמ"א סעיף ד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה