חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לצרף ללחם משנה בשבת חלה שמוציאים מן המקפיא?

תשובה:

מותר לצרף ללחם משנה חלה שהוצאה מהמקפיא, למרות שהחלה עדיין קפואה, שהרי תוך שתי דקות יוכל לאכול מהפינות של החלה.
כמו כן, ניתן לצרף את החלה הקפואה ללחם משנה גם אם יש בדעתו להחזירה מיד למקפיא.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: וישמע משה, הרב משה פריד, תשע"א

מקור: שבת עמוד קה. וכן חלק שני עמוד צו. וראה שמירת שבת כהלכתה פרק נה' סעיף יב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה