חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש לברך ברכת המזון כאשר אוכל לחם פחות מכזית אבל בצירוף מאכלים אחרים שהם יותר מכזית?

תשובה:

האוכל לחם פחות מכזית, אולם אכל באותה ארוחה גם מאכלים אחרים שהם יותר מכזית, יברך ברכת המזון.
אולם לפי מנהגי ספרד אינם מצטרפים לחיוב של ברכת המזון.

ספר: שולחן ערוך

מקור: סימן קסח, מגן אברהם ס"ק יג וכן אגרות משה או"ח חלק ס סימן לב. ובילקוט יוסף חלק ג ברכת המזון

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכת המזון

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה