חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הוא סדר הקידוש כאשר מקדשים בליל שבת על הפת?

תשובה:

מי שאין לו יין לקידוש בליל שבת, יטול הוא והמסובים את ידיהם,  כדין נטילת ידיים לסעודת שבת, יכסה את החלות במפה, יניח ידייו על המפה ויאמר "ויכולו", לאחר מכן יגלה את לחם המשנה ויניח ידייו עליהם ויברך "המוציא", יגביהם בשעה שמזכיר את שם ה' אבל לא יבצע, ושוב יכסה אותם ויניח ידו עליהם, ויאמר את ברכת הקידוש, לאר מכן יבצע על החלות ויאכל כזית תוך 2 דקות.  בני ביתו יכוונו לצאת בברכת המוציא של המקדש וגם הוא יכוון להוציאם ידי חובה.
מי אין לו שני לחמים יכול לצרף פרוסה אחת ללחם אחד שלם, וגם אם זה אין לו יקדש על שתי פרוסות או על פרוסה אחת שיש בה כזית.
המקדש בבוקר ואין לו יין ולא משקה חשוב לצורך הקידוש יקדש על הלחם.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה חלק ב תשמ"ט

מקור: פרק נג סעיף טו - כ

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה