חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לחולה ללחוץ על כפתור לחצן המצוקה על מנת לבקש עזרה מהאחות?

תשובה:

כאשר החולה זקוק לסיוע של אחות בבית חולים ואין לו אפשרות אחרת לקרוא לה, אזי מותר יהיה לחולה להשתמש בלחצן מצוקה הפועל על ידי לחץ אוויר.
וכן מותר לו (כולל חולה שאין בו סכנה) להשתמש בפעמון חשמלי ללא נורה שלא נדלקת גם לא בעמדת האחיות.
לחצן מצוקה בו נדלקת נורת להט על ידי הלחיצה, אם הצורך של החולה הוא מפני כבוד הבריות, כגון , שצריך לנקביו ואין מי שיכול לקרוא לאחות, אזי מותר לו להפעילו בשינוי.

פוסק: הרב שמחה בונים לייזרזון

ספר: בשבילי בית הרפואה ע"פ פסקי רבי זלמן שלמה איערבאך

מקור: פרק טז סעיף לחצני מצוקה.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה