חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לטאטא בשבת את הרצפה?

תשובה:

בעת הצורך מותר לטאטא את הרצפה מפסולת ואבק.

פוסק: הרב יצחק מרדכי רובין והרב שלום יוסף גלבר

ספר: ארחות שבת

מקור: חלק ב פרק 19 סעיף שלד ובהערה

תשובה נוספת:

מותר בשבת לטאטא בעדינות נמלים הנמצאות במטבח וכו' למחוץ לבית.
לגבי חרקים מסוייימים שיש בהם צער גדול ואי אפשר לטאטא אותם, מותר לשפוך מעט מים סביבם או לרסס סביבם חומר שממית אותם, אולם אין לרסס ישירות.

פוסק: הרב אופיר יצחק מלכא

ספר: הליכות שבת

מקור: פרק מו סעיף א וראה שם שש"כ פרק כה סעיף כט וברמ"א שלד,כב

תשובה נוספת:

אפשר להקל ולטאטא את רצפת החצר שליד הכניסה לבית בתנאי שהקרקע מרוצפת, אחרת יש חשש של תולדת בונה (משווה גומות).

פוסק: הרב עובדיה יוסף

ספר: חזון עובדיה

מקור: שבת חלק ב עמוד רעז, חלק ג עמוד מב חלק ד עמוד נד. הובא בהלכה יומית מפסקי מרן. שש"כ כג, ב ובהערה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה