חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שרואה בשבת תנועה חשודה או אנשים חשודים, רשאי לטלפן ולהזעיק את המשטרה או את כוחות הביטחון?

תשובה:

הרואה בשבת תנועה חשודה או אנשים חשודים, וחושש משפיכות דמים, כגון, שחושד שמדובר בפושעים, עבריינים או מחבלים, רשאי ואף מצווה לטלפן להזעיק את המשטרה או את כוחות הביטחון, גם אם מדובר רק בחשש.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק מא סעיף לו וראה שו"ע סימן שכט, ו וברמ"א ומ"ב טו וכן ציץ אליעזר ח"ד סימן רד, ס"ק ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה