חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר במוצאי שבת לטלפן לנכרי בחוץ לארץ כאשר שם עדיין שבת?

תשובה:

מותר במוצאי שבת לטלפן לנכרי בחוץ לארץ כאשר שם עדיין שבת.

פוסק: הרב משה שטרנבוך

ספר: שו"ת תשובות והנהגות

מקור: חלק ז סימן לז אות סא ויש שאסרו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה