חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד מכשירים באמצעות ליבון קשה?

תשובה:

ליבון חמור הוא הבערת הכלי באש על מנת שכל החמץ הבלוע בו יישרף. ניתן להבחין זאת כאשר יצאו ניצוצות אש מהכלי המתלבן כאשר יגעו בו בברזל, או כאשר קליפתו החיצונית מתקלפת או שצבעו הופך לאדום לוהט.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: פסח פרק י סעיף ה

תשובה נוספת:

דרך ההכשרה: לימדונו חכמים ש"כבולעו כך פולטו", היינו: כפי תשמישו של הכלי, כך דרך הכשרו. יש כלים הבולעים ברתיחה, יש בהשריה ויש בליבון, ובהתייחס לחומר ממנו עשוי הכלי, הכשרו המיוחד לו.

כלים שמשתמשים בהם במגע בחום האש עצמה ללא מים או רוטב, כגון: שיפודים ורשתות לצליית בשר וכן רשת המנגל – הכשרתם על ידי ליבון קשה, היינו: העמדתם באש או בגחלים עד שיאדימו או עד שתתקלף קליפתם החיצונית. במילים אחרות הנחת הרשת על הגחלים בחום רב. יש לציין כי במקרה כנידוננו שאנו עושים ליבון, אין צורך בהמתנה של עשרים וארבע שעות בטרם הליבון (בניגוד להגעלה). לאחר הכשרת הרשת ניתן להשתמש במנגל הציבורי.

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: חלק ח סימן תקמ

תשובה נוספת:

כלים המתחממים באש ובאים במגע עם האוכל ללא נוזלים מתווכים, כגון: שיפודים, רשתות צלייה ותבניות אפייה, הכשרתם תהיה גם כן ישירות באש ללא נוזלים מתווכים, כלשון הפסוק: "כל דבר אשר יבוא באש, תעבירו באש". הליבון צריך להיות בחום גבוה, עד שהמתכת תתאדם. זאת להבדיל מליבון קל, שאינו מועיל לכלים הטעונים ליבון ממש, אלא מועיל רק כתחליף להגעלה, וכדלהלן.

בחלק מן המתכות המקובלות בשימוש כיום, כמו אלומיניום ועוד, אין רואים שום שינוי בגוון המתכת, אף שהיא מתחממת מאוד וקרובה להתכה. מסתבר שחימום גבוה כזה דינו כליבון גמור, אף שהמתכת אינה מאדימה.

פוסק: הרב אלישיב קנוהל והרב שמואל אריאל

ספר: ואכלת - ושבעת

מקור: הכשרת כלים עמוד 97 ראה פרטים בפרק הכשרת כלים בספר

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כשרות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה