חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה ההגדרה של ליבון קל?

תשובה:

ליבון קל הנו חימום הכלי באש עד שאם יניח קש או חוט על צידו השני, הוא יחרך מהחום. כגון, אם רוצה להכשיר מחבת בליבון קל, יניחה על האש ויניח עליה ניר וכשיתחיל הניר להיחרך הוכשר המחבת בליבון קל.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: פסח פרק י סעיף ה

תשובה נוספת:

ליבון קל

ליבון קל משמש בדרך כלל כתחליף להגעלה - כאשר נוח יותר ללבן מאשר להגעיל, כגון בכלים גדולים מאוד, או כאשר לא ניתן לנקות את הכלי באופן יסודי. כמו כן, כלים המורכבים מכמה חלקים, לא פעם טעונים ליבון במקום החיבור, שלא ניתן לנקותו לגמרי.[1] יש לחמם את הכלי או את המקום המלוכלך באש, עד שנייר יישרף מהעבר השני (הכוונה שיהפוך לשחור במקום המגע עם הכלי). לליבון מקומי של מקום מלוכלך, ניתן להניח מקום זה על גבי האש שבכיריים עד שיתחמם אותו המקום לחום הדרוש. לליבון של כלים עם בית קיבול, כמו סירים ומחבתות, הדרך היעילה היא להניחם על האש הפוכים (כשהתחתית כלפי מעלה ופיהם כנגד האש). בדרך זו הכלי אוגר את כל החום ומפזרו במידה שווה על פני כל הכלי. כעת מצמידים חתיכות נייר מהעבר השני בפינות שונות של הכלי, או שלפני הדלקת האש כורכים חוט סביב הכלי - כאשר הנייר או החוט נשרפו, ליבון הכלי הסתיים. לעתים האש שבביתו אינה מצליחה לחמם את הכלי עד שיתלבן, ובמקרה זה ניתן להיעזר בגורם חום נוסף – כירת גז ניידת, כלב גז וכדומה.

בין בליבון חמור ובין בליבון קל אין צריך ללבן את הכלי כולו בבת אחת, אלא ניתן להעביר את הכלי באש חלק אחר חלק, עד שכולו יוכשר.

כמו כן, בליבון (חמור או קל) ניתן להכשיר כלים גם כאשר הם בני יומם, דהיינו שטרם עברו 42 שעות מאז השימוש האוסר.

הערה חשובה: ליבון של כלי עלול לא פעם לגרום לו לנזק חזותי או מהותי. לכן, אין לבחור בדרך הכשרה זו, אלא במקרה שזה הכרחי מבחינת ההלכה, או במקרה שלבעל הכלי אין הקפדה על תוצאות הליבון. דוגמאות: א. אלומיניום מגיע לנקודת התכה בחום נמוך יחסית. לכן, ליבון חזק מדי עלול לגרום להתכה ולחור בכלי. צריך השגחה תמידית בשעת הליבון, שהכלי לא מתחמם יתר על המידה. ב. נירוסטה משחימה בחום ללא נוזלים. 'ליבון קל' לכלים מנירוסטה יגרום כמעט תמיד לכתמים כהים שאינם ניתנים להסרה.

פוסק: הרב אלישיב קנוהל והרב שמואל אריאל

ספר: ואכלת - ושבעת

מקור: הכשרת כלים עמוד 97

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כשרות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה