חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת ללטף חיות מחמד?

תשובה:

בימינו ישנם בעלי חיים המיועדים להנאה ולשעשועים והם נקראים חיות מחמד. במקרה זה אפשר להתיר  לשחק בחיות מחמד וללטפן בשבת.

פוסק: הרב רחמים ברכיהו - טלמון

ספר: רב שיח

מקור: חלק א סימן מה וראה אגרות משה או"ח, חלק ה סימן כא-כב

תשובה נוספת:

אין ללטף חיות מחמד בשבת ובודאי שלא ללטלט.


ספר: שולחן ערוך

מקור: סימן שח סעיף לט וראה בשו”ת אגרות משה חלק ח’ או”ת סי’ כב אות כא.

תשובה נוספת:

אין לטלטל כלב, וחתול או צב או אפרוחים הגדלים בבית וכן אין לטלטל כלוב שיב בו ציפורי נוי.

ספר: ארוממך עלון תורני תשס"ב

מקור: חלק ב סימן יט סעיף קכד ובהערה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה