חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שמקבל מתנות לעניים צריך לדעת מי נתן לו זאת?

תשובה:

אומנם במשלוח מנות צריך לגעת ממי קבלם, אבל מצוות מתנות לאביונים כמוה כמצוות צדקה שאין צריך לדעת.

פוסק: פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב זעליג קוסובסקי

ספר: יבקשו מפיהו, פורים חלק ב

מקור: שער י פרק יא סעיף ג וראה שו"ע יו"ד סימן רמט סעיף ז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה