חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם כאשר מציעים שידוך יש ליידע שביטל שידוך קודם?

תשובה:

כאשר מציעים שידוך יש ליידע את הצד השני שהמועמד ביטל שידוך קודם.

פוסק: הרב בנימין אדלר

ספר: הנשואין כהלכתם

מקור: חלק א פרק ג' סעיף יד הערה 32 בשם הגר"ח קנייבסקי

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נישואין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה