חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יוצאים ידי חובת סעודת פורים בליל פורים בלילה?

תשובה:

אומנם טוב להרבות קצת באכילה בליל פורים, אולם לא יוצאים בזה ידי חובת מצוות סעודת פורים שיש לעשותה ביום.

פוסק: פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב זעליג קוסובסקי

ספר: יבקשו מפיהו, פורים חלק ב

מקור: שער יא פרק א

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה