חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם לימוד תורה יכול להעשות ביחיד או דווקא בחבורה?

תשובה:

אומנם יש הדור ללמוד לכתחילה בחבורה, אבל יש שהקלו בזמנינו שאנו לומדים מתוך ספרים המצויים, שיהיה מותר ללמוד ביחיד כך שהלומד יחיד מתוך הספר  כלומד עם חברו. ואף יש שהוסיפו  שבארץ ישראל מותר ללמוד יחיד כי אווירא דארץ ישראל מחכים.

פוסק: הרב משה מנדל שקלארש

ספר: חיי משה על יורה דעה

מקור: חלק א פרק ג סעיף מה - מז וראה בהערות

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: לימוד - כללי

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה