חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם חייב ללמוד בסוכה?

תשובה:

מלכתחילה יש לקרוא, ללמוד ולשנן את שאר הדברים בסוכה בכל שבעת ימי החג.
אך, אם יש לאדם הפרעות בסוכה כמו רעש, קור וחום רב מדי, שאינו יכול למונעם, כך שאין דעתו מיושבת עליו, או שנצרך להרבה ספרים לשם לימודו ויש לו טורח רב בהבאתם לסוכה, הרי שבמקרים אלו פטור הוא מהסוכה ורשאי ללמוד בביתו.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: סוכות, עמוד תשיד, סעיף פ

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: סוכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה