חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר ללמוד כששוכב על צידו או על גבו?

תשובה:

כשצריך רשאי יהיה מותר ללמוד כששוכב על צידו או על גבו. וכן מותר להניח ספר על גבי ספר להגביהו בכדי שיהיה לו נוח יותר ללמוד בו.

פוסק: הרב יקותיאל ליברמן

ספר: גם אני אודך - בעריכת הרב ג.ה. רבינוביץ

מקור: סימן קלג וראה מג"א קנד, סקי"ב ומשנה ברורה שם סקל"א

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: לימוד תורה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה