חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר ללמוד לפני הדלקת נרות חנוכה?

תשובה:

אומנם אין ללמוד לימוד עיוני חצי שעה לפני הדלקת נרות, שמא לא ישים לב וישכח להדליק. (אלא אם ידאג לאדם שיזכיר לו להדליק), אולם להלכה רשאי ללמוד עד זמן צאת הכוכבים. אם התחיל ללמוד יפסיק להדלקה.
מכל מקום מותר ללמוד הלכות חנוכה.

פוסק: הרב גבריאל ציננער

ספר: נטעי גבריאל

מקור: חנוכה פרק ו סעיפים א-ז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חנוכה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה