חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם ביום כיפור יש לעסוק גם בלימוד תורה?

תשובה:

מצווה ללמוד בעיקר ביום הכיפורים במשניות יומא עם הפירושים, ואת הגמרא בסוף מסכת יומא בענין התשובה, וכן את הפרקים בספר יחזקאל פרקים מ-מג.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: יום הכיפורים פרק ה סעיף יז , פרק יא, יא וראה מ"ב תריט, סקט"ז

תשובה נוספת:

ילמד בליל יום כיפור משניות יומא, קטעים מלוקטים מהזוהר הקדוש המדברים בקדושת יום הכיפורים ומעלותיו.
באשמורת הבוקר שהיא עת רצון, יכין עצמו לתפילה וילמד תורה, או יקרא תהלים או תפילות ויתבודד ויחשוב על גדולת ה' אשר ברא עולמות. הכנה זו חשובה מאוד.

פוסק: הרב מרדכי אליהו הראשון לציון

ספר: מאמר מרדכי

מקור: מועדים פרק מו סעיף עו -עז

תשובה נוספת:

כאשר לומדים תורה ביום כיפור, יש להיזהר שלא לעסוק בתורה בביהכ"נ בשעה ששאר הציבור אומרים תפילות סליחות או בקשות (ריא"ז כפי שהובא בשה"ג ברכות פ"א וכ"ד הכנה"ג סי' תרכ"א בהגה"ם א"ר סי' תר"כ סק"א) כי אז יש מצווה להשתתף דווקא בתפילה בציבור.

פוסק: הרב נפתלי הופנר

ספר: דיני ימים נוראים

מקור: סימן רנז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום כיפור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה