חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לכבד אדם חילוני לאכול כשברור שלא יברך?

תשובה:

משום איבה, מותר לכבד אדם חילוני לאכול כשברור שלא יברך.

פוסק: הרב שמאי קהת הכהן גרוס

ספר: שו"ת שבט הקהתי

מקור: חלק ו סימן רפד, ג וראה שם פירוט

תשובה נוספת:

יש הקלה לתת ולכבד אדם שאינו מברך וזאת משום קירוב רחוקים. כמו כן פעמים ייתכן בזה שנותן לו לאכול מונע ממנו לאכול מאכל לא כשר.

באבני דרך הוסיף  שעדיף שלא לכבדו בלחם כיון שחיוב הברכה בזה מדאורייתא.

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: חלק ח סימן קמט וראה גם חלק א, כט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אורח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה